titul

zavlazovani

Mezi hlavní podmínky upravené a prosperující krajinky patří pochopitelně i dostatek vláhy. Právě zalévání je třeba vykonávat správně a pravidelně, jinak všechna krása brzy pomine.

Nejjednodušším možným způsobem, jak dosáhnout precitzního systému zavlažování, je svěřit ho automatickému zavlažovacímu systému, který volí dávku a čas na základě předem stanovených údajů. Tento systém se skládá z kompletní sestavy, jež zahrnuje inženýrsko-technický komplex sestávající z čerpací stanice, potrubní sítě, zavlažovacích zařízení, kabelů a ovládacích zařízení. Ovladač obsažený v systému uživateli umožňuje snadné ovládání, a to v automatickém i manuálním režimu. Lze tak pohodlně naprogramovat zavlažování, a to jak pro všechny zavlažovací zóny, tak samostatně.

A jak vlastně tento pohodlný systém funguje? Je to v zásadě prosté. Jakmile příslušný ovladač vydá signál k provedení akce, dojde k otevření solenoidového ventilu konkrétní zóny a voda se začne střídavě dodávat do zavlažovacích zařízení umístěných po celé ploše.

Hlavním zdrojem zásobování vodou může být v podstatě jakákoliv standardní nádrž, akumulační nádrž, studna nebo systém centralizovaného zásobování vodou. A ne jenom vodou. V případě potřeby lze obdobným způsobem aplikovat do půdy i hnojiva a další potřebné přípravky.

Jednotlivé kroky při výstavbě systému:
Design.
Stavební a instalační práce;
Spuštění a nastavení.
 

Samotné vypracování celého projektu není radno podceňovat, jinak se to negativně projeví na výsledné stavbě. Celý proces započne jakýsi monitoring oblasti, od kterého se následně odvíjí identifikace potřeby zavlažování a zavlažování určitých ploch, dále hydraulické výpočty, volba vhodných čerpadel, filtrů, plánování elektrického napájení systému apod. Ruku v ruce s těmito úkony dochází k vypočítávání odhadovaných nákladů na jednotlivé části projektu i projekt jako takový.

Jakmile dojde k předložení všech čísel a odsouhlasení projektu zapojenými stranami, mohou se začít realizovat základní zemní práce. Nejprve se vytěží zemina a po instalaci podzemního potrubního systému se začne opětovně ukládat po vrstvách a dusat. Následuje samotná instalace zavlažování, čerpacího zařízení a pokládka ovládacího kabelu.

Napiště nám

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup

 

 

 

„Kniha je záhradou, kterou si můžeme nosit sebou.“
Arabské přísloví