titul

vysadba

Vskutku kvalitní práce krajinářů by měla začínat zvolením nejvhodnějšího sadebního materiálu, na kterém bude záviset, zda všechny rostliny zakoření a budou dále růst. Aby byly rostliny správně zasazeny a všechno klaplo podle plánu, je ideální využít služeb profesionálu z Garden Park. Ti dokážou svou jemnou a precizní technikou při přesazování výrazně snížit stres rostliny a usnadnit jí tak adaptaci v novém prostředí. Rozsah služeb zahrnuje kvalitní přípravu místa pro výsadbu, dodávku a výsadbu rostlin a také poradenství v péči o ně.

„Předepsaný“ způsob výsadby jest zárukou dobrého přežití sazenic. Růst rostlin a jejich odolnost vůči různým chorobám se odvíjí od toho, jak kompetentně byl zvolen a zasazen sadební materiál. V odborných kruzích je známých hned několik faktorů, které ovlivňují, zda bude přistání úspěšné:

  • základem je půda s vhodným a vyváženým složením užitečných látek, vhodně zvolená pro určitý druh rostliny;
  • typ půdy na místě a výkop vhodné velikosti;
  • hnojiva a zálivka.
  • Hlavní chyby, které zahradníci dělají při výsadbě rostlin:
  • nevhodná volba místa pro osvětlení;
  • nesoulad země;
  • špatně zvolená hloubka výsadby;
  • nevhodný čas pro vylodění;
  • neohleduplné zacházení s kořeny a nesprávná přeprava sazenic.

 

Odborníci při výběru vhodného místa výsadby berou v potaz typ půdy a její kyselost,typy kořenů vybraných rostlin a jejich schopnost odolávat mrazu, hloubky tamní podzemní vody a krajinných prvků. Je tedy nezbytné svahy zpevnit, a tak jsou nejlepší volbou listnaté keře. Pěkně seřazené stromy dokážou vytvořit krásný a odolný živý plot, zatímco běžné květiny celé vizuálně zkrášlí a učiní jej atraktivnějším a živějším. Bude-li se poblíž nacházet podzemní voda, sáhněme primárně po rostlinách s vláknitým, popřípadě kořenovým systémem. Protože se takové vody mohou nacházet dosti hluboko, vhodnou volbou jsou odrůdy s kohoutkovým kořenem. V potaz je brána také přítomnost budov na vybraném území, protože příliš blízko vysázené stromy mohou poměrně snadno narušit základ. Bude-li klient požadovat, zůstává přístupná také varianta vysazení určitých odrůd stromů a keřů nikoliv do otevřeného terénu, ale v dekorativních nádobách. I v takovém případě se nebojte obrátit na naše odborníky s žádostí o pomoc. Ochotně s Vámi vyberou ideální varianty rostlin, které se spolehlivě uchytí.

Napiště nám

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup

 

 

 

„Kniha je záhradou, kterou si můžeme nosit sebou.“
Arabské přísloví